Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Muziektheater Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101123, hierna te noemen:
de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring. Stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: rudie.kaal@kpnmail.nl.

Onderstaand kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen. Hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens van ons ontvangen.

Doel : Lid worden van de vereniging

Welke persoonsgegevens : Voornaam • Achternaam • Adres • Geboortedatum • Telefoonnummer • E-mail adres

Grondslag: Uitvoering van het lidmaatschap

Bewaartermijn : De gehele lidmaatschapsperiode en 2 jaar na opzegging
Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd
binnen 6 maanden.

Ontvangers : nvt

Doel : Administratie

Welke persoonsgegevens : Voornaam • Achternaam • Adres • Telefoonnummer • E-mail adres • Bankgegevens

Betaalgegevens

Grondslag : Uitvoering van het lidmaatschap

Bewaartermijn : De gehele lidmaatschapsperiode en  tot 2 jaar na opzegging.

Ontvangers: nvt

Doel : Versturen foto’s, films, digitale berichten en verdere media-uitingen

Welke persoonsgegevens : Voornaam • Achternaam • E-mailadres • Foto • Film

Grondslag : Uitvoering van het lidmaatschap

Bewaartermijn : Zolang als men aangemeld is en na opzegging nog 2 jaar

Ontvangers : E-marketingtools

Doel : Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Welke persoonsgegevens : Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)IP-gegevens

Grondslag : Toestemming

Bewaartermijn : Iedere keer dat onze website bezocht wordt.
Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd

Ontvangers : Websitebeheerder
Analytics tool

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. In de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de Vereniging en tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, te verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die website te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Rudie Kaal
E-mail: rudie.kaal@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 0615003597

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.